Plugin w efektach Video

Previous  Top  Next


Uruchom Avid Liquid, umieśc klip na listwie czasowej i przejdź do biblioteki efektów. Gdy wybierzesz folder proDAD, zobaczysz filtr Vitascene. Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnij go na klip na listwie czasowej.


Vitascene eng liquid 1 Plugin w efektach Video


Filtr Vitascene jest reprezentowany w klipie przez ‘symbol gwiazdy’ lub przez purpurowe linie nad klipem. Kliknij dwukrotnie na ‘symbolu gwiazdu’ (wyświetlany na zielono na klipie na listwie czasowej), Vitascene się uruchomi. Teraz możesz edytować lub dodać efekt.


Gdy zakończysz projektować w Vitascene, przyciśnij f12, co zpowoduje powrót do Avida. To zapisze automatycznie projekt Vitascene.

Plugin w efektach Video