Efekt przejscia Shape Wipe

Previous  Top


Ten tutorial koncentruje się na użyciu efektu przejścia Shape Wipe. Vitascene pracuje jako plugin w aplikacji do edycji video (np Avid Liquid).


Vitascene Liquid transition Efekt przejscia Shape Wipe


Kliknij dwukrotnie na Vitascnene Transition na listwie czasowej (na szaro pomiędzy klipami), Vitascene się uruchomi, materiał video z programu do edycji pojawi się w oknie podglądu.


Wybierz porządany efekt przejścia z bilbioteki Filtrów (np Sparkle Circle Wipe #46). Zostanie odtworzony film z naniesionym efektem przejscia pomiędzy klipami A i B. Oczywiście możesz dowolnie modyfikować ustawienia tego efektu.


Vitascene eng vita119 Efekt przejscia Shape Wipe


Przejdź do listwy czasowej Vitascene i przesuń sówak w dowolne miejsce. Zostaw początkową klatkę kluczową bez zmian ponieważ efekt znikania nie jest już widoczny w oknie podgląd u i powienien zacząc sie od początku.


Vitascene eng vita120 Efekt przejscia Shape Wipe


Przejdź do niższej części okna dialogowego Templates, gdzie znajdziesz trzy zakładki (Impression, Location i Filter).


Vitascene eng vita121 Efekt przejscia Shape Wipe


Ustaw następujące opcje dla zakładki Impression :


A/B Sharpness = 150%

Opacity = 30%


Nie zmieniamu ustawień w zakładce Location, gdyż chcemy by okrąg pozostał na środku.


W zakładce Fitler ustaw następiujące wartości dla efektu Sparkle:


Length = 10

Highlight-Threshold = 60%

Erosion-Threshold = 30%

Orientation = 30%


To utworzy trzecią klatkę kluczową. Uruchom podgląd, by zobaczyć animację.


Vitascene eng vita122 Efekt przejscia Shape Wipe

Vitascene eng vita123 Efekt przejscia Shape Wipe


Efekt Sparkle został rozłożony równolegle na okregu. Klatka kluczowa nie zostanie utworzona dopuki nie zmienisz atrybutów zakładek Impression, Location lub Filter.


Vitascene eng vita124 Efekt przejscia Shape Wipe


Zmień ustawienia w zakładce Impression :


A/B Sharpness = 160%

Opacity = 40%


Vitascene eng vita125 Efekt przejscia Shape Wipe


Nie zmieniamy ustawien w zakładce Location, by okrąg pozostał w środku. W zakładce Fitler zmień następujące wartości:


Length = 10

Highlight-Threshold = 80%

Erosion-Threshold = 30%

Glow-Intensity = 100%

Orientation = 60%

reduce flicker = 70%


To utworzy trzecią klatkę kluczową. Uruchom podgląd, by zobaczyć animację.


Vitascene eng vita126 Efekt przejscia Shape Wipe


Równolegle do powiękrzonego koła widać znaczną ilość jaśniejszych promieni (Sparkle). Ostatnia klatka kluczowa pozostaje niezmodyfikowana, ponieważ koło nie jest w niej już widoczne (jest poza zasięgiem przestrzeni widocznej projektu).


To kończy wytworzenie efektu przejścia Shape Wipe. Wciśnij f12 co automatycznie zapisze projekt Vitascene.

Po więcej informacji i dokłady opis działania każdej opcji programu prosimy zajrzeć na www.prodad.com.

Efekt przejscia Shape Wipe